top of page
Image by Jorgen Hendriksen

VÝSLEDKY

Ako si stoja s plnením súťažných disciplín si môzu posádky skontrolovať prostredníctvom nášho on-line systému predbežných výsledkov. Po schválení výsledkov súťažných dní tu nájdete oficiálne výsledky stotinovej rally.

1. DEŇ

Parciálne výsledky

prvého súťažného dňa

VSTUP
2. DEŇ

Parciálne výsledky

druhého súťažného dňa

VSTUP
CELKOVÉ VÝSLEDKY

Oficiálne výsledky I. ročníka

Oldtimer Rally Classic 2023

VSTUP

BODOVANIE SÚŤAŽE

Štart:

neoznačené vozidlo podľa propozícií: ------------------------------------------  100 TB

 

Samokontrola:

správna odpoveď: ----------------------------------------------------------------      0 TB

čiastková odpoveď: --------------------------------------------------------------    50 TB

nesprávna odpoveď: -------------------------------------------------------------  100 TB

vynechanie samokontroly: ------------------------------------------------------  200 TB

 

Prejazdová kontrola:

skorší príjazd za každú 1 minútu: ----------------------------------------------   10  TB

neskorš príjazd za každú 1 minútu: --------------------------------------------   10  TB

skorší príjazd o viac ako 10 minút: --------------------------------------------- 150  TB

neskorší príjazd o viac ako 10 minút: ------------------------------------------ 150  TB

vynechanie prejazdovej kontroly: ----------------------------------------------   500 TB

príjazd na PK z iného smeru: ---------------------------------------------------  250 TB

Tajná kontrola:

potvrdenie prejazdu cez TK: ----------------------------------------------------      0 TB

nepotvrdenie prejazdu cez TK: -------------------------------------------------  500 TB

 

Test presnosti:

odchýlka od cieľového času za 1 sekundu [sekundový TP]: -------------------   10 TB

odchýlka od cieľového času za 1 stotinu [stotinový TP]: -----------------------     1 TB

zastavenie v meranom úseku 

[za každé zastavenie, aj kvôli tech. poruche]: ---------------------------------- 150 TB

rolling v meranom úseku: ------------------------------------------------------- 150 TB

zhodenie kuželu pri zručnostnom teste: ---------------------------------------    10 TB

každá iná chyba v zručnostnom teste: -----------------------------------------    10 TB

nedodržanie trate pri okruhovom / zručnostnom TP: ------------------------ 1000 TB

oneskorený štart do TP s indikátorom OK/STOP o >10 sek: -----------------   500 TB

úmyselná rýchla a nebezpečná jazda: ----------------------------------------    700 TB

neabsolvovanie TP: -------------------------  najhorší výsledok v danom TP + 100 TB

 

Súťažné úlohy:

odhadový typ - za každú jednotku rozdielu: -----------------------------------       1 TB

vedomostný typ - správne: -----------------------------------------------------       0 TB

                            - čiastková odpoveď: -----------------------------------------      50 TB

                            - nesprávne: --------------------------------------------------    100 TB

časovo-meraný typ: -------------------------------------------------------   1 TB / 10 TB

[najlepšie dosiahnutý čas v disciplíne – čas posádky = odchýlka: rozdiel medzi časmi - za každú stotinu: 1 TB / za každú sekundu: 10 TB]

oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page