top of page
65723477_2227031067333747_40147130606640

2019

V. ročník podujatia Strážov Classic položil základy budúcej Oldtimer Rally Classic

POČIATKY

Sn%25C3%25ADmka%2520obrazovky%25202021-0

Oldtimer Rally Classic má svoje korene v piatom ročníku rallye Strážov Classic 2019, kedy riaditeľ ORCS, vtedajší predseda Veterán Klubu Manín, stál za myšlienkou pripraviť víkendovú rally pravidelnosti. Pre všetky zúčastnené strany to bol vydarený experiment. V závode štartovalo 34 posádok historických vozidiel zo Slovenska a Českej republiky. Najstarším vozidlom bola Praga Alfa z roku 1924.

V. ročník rallye Strážov classic 2019 urobil zlom v kalendári podujatí určených pre majiteľov historických vozidiel. Vzniklo podujatie, ktoré na Slovensku chýbalo - a to rallye pravidelnosti, kde hodnotiacim kritériom je čas, zručnosť a pozornosť posádok. “Na rozdiel od štandardných podujatí posádky sú hodnotené nie od osobných sympatii organizátorov, ale od regulérne stanovených kritérii premietnutých do reálnych čísel v podobe trestných bodov.” vysvetľuje podstatu rallye jej autor Zdenko Metzker ml.

 

Divákom sa predstavili vozidlá tiež nezvyklým spôsobom. Organizátori sa rozhodli o využitie “dynamickej prezentácie” v podobe prehliadky elegancie vozidiel už v piatok 28. 6. v centrálne mestskej zóne Považskej Bystrice. Veterány tu podstúpili prvý súťažný prvok a to prezentáciu vozidla a posádky, ktoré boli často v dobových outfitoch, ktoré vynikajúco odzrkadlovali dobu produkcie vozidla. Komisia elegancie, tzv. Jury, hodnotila dobové zladenie posádky s vozidlom a ďalšie kritéria. Prehliadka bola sprevádzaná odborným komentárom ku každému vozidlu. “Veríme, že sme urobili opäť niečo unikátne, čo verejnosť, ktorá navštívila túto prehliadku ocenila. Málokedy sa stane, že je každá posádka s vozidlom predstavená. Diváci sa dozvedeli aj perličky o každom vozidle. Videli sme na divákoch - aj po osobných rozhovorch - že to bolo vynikajúce.” dodáva Metzker.

 

Každá posádka po predstavení vyrazila na úvodnú považskobystrickú etapu, tzv. prológ, ktorý viedol cez Manínsku tiesňavu a späť, aby si tento prírodný unikát mohli prejsť vozidlá z oboch strán. Táto etapa však bola prípravou pred sobotnou ostrou rallye, pretože sa posádky zoznamovali s itinerárom a hodnotiacimi kritériami, ako bol prejazd prejazdovou kontrolou a zápis samokontrol. Po príchode do cieľa sa posádky presunuli na otvorenie V. ročníka rallye a dôležitú rozpravu.

 

V sobotu boli o 9:00 odmávnuté zástavou prvé posádky. Štartovalo sa v minútových intervaloch po 2 vozidlách naraz - pretože organizátori zvolili spôsob jazdy v dvoch variantách, rozdelených podľa párneho a nepárneho štartovného čísla. Každá etapa musela byť odjazdená za čas stanovený organizátorom. Počas trate sa museli posádky sústrediť aj na kontrolné otázky, tzv. samokontroly, ktoré kontrolujú posádku, či jazdí podľa roadbooku. Ide o správne dodržanie vzdialenosti a všímavosti veteránistov. Na trati čakaly aj testy presnosti. Ide o súťažnú disciplínu prejsť určitý úsek na čas a trafiť sa čo najbližšie času, stanovenému usporiadateľom. Počas meraného úseku je zakázané zastaviť medzi štartom a cieľom. Účelom testu presnosti je test dodržania čo najpresnejšej priemernej rýchlosti posádky.

 

“Navštívili sme na trati letisko v Slávnici, pútnicke miesto – kláštor na Veľkej Skalke pri TN, moravské mestečko Slavičín na úpätí Bielych Karpát a aj miestny pivovar Hrádek, kde nás previedli priestormi a videli sme celý proces výroby tohoto zlatistého moku. Po návrate na Slovensko sme boli hosťami reprezentačného sídla sklárskeho podniku RONA. Vždy sa totiž snažíme vyberať trasu tak, aby bola pre posádky atraktívna a nechceme kopírovať predchádzajúce ročníky, ako tomu býva zvykom na iných podujatiach. Takéto akcie neslúžia iba na stretnutie priateľov a prezentáciu historických vozidiel a ich majiteľov, ale nesú so sebou aj poslanie prezentácie a podpory cestovného ruchu daného regiónu. Máloktorý účastník by samostatne navštívil tieto časti krajiny. Preto sa organizačný team snaží každým rokom trať obmieňať, aby posádky navštívili vždy iné miesta a lokality a zároveň spoznávali pre nich nové regióny Slovenskej a Českej republiky.” popisuje trať organizátor. 

 

Príchod do cieľa bol plný očakávaní, aké bude konečné poradie a kto bude víťazom. Výsledky sa vyhlasovali v jedálni SOŠ Strojníckej a účastníkov tam dopravil historický kĺbový autobus so šoférom v dobovej brigadírke ČSAD Považská Bystrica, ktorý vytvoril milé prekvapenie a obohatil posádky o ďalší zážitok, najmä pre mladšie ročníky. Starší si zaspomínali, ako s týmito autobusmi jazdili, napr. do školy či zamestnania. 

 

Vyhodnotila sa aj súťaž elegancie v 3 súťažných kategóriach:

- do roku 1960 vyhralo najstaršie vozidlo Praga Alfa z roku 1922 manželov Krutekovcov z Trenčína

- do roku 1970 zvíťazila posádka z Moravy - rodina Kalivodových z Kroměříže so Škodou 1000 MB DeLuxe

- do roku 1980 si krištálovú vázu odnieslo vozidlo z filmu “Návrat do Budúcnosti” DeLorean.

 

Pri výsledkoch rallye skončil:

- na 3. mieste s 975-mi bodmi Radoslav Bielečka s vozidlom Matra Murena

- striebornú priečku obsadil Mercedes-Benz 250S Júliusa Piliara, ktorý získal 448 trestných bodov.

- víťazná váza však putovala za hranice, do Ostravy Jiřímu Neborákovi s manželkou, ktorý dosiahli 302 trestných bodov.

 

“Večernou jazdou mestom našim autobusom - veteránom do hotela sme už zahodili starosti za hlavu a spokojne spali.” Nedeľa patrila odchodu posádok späť domov, niektorí však navštívili, na rozlúčku s Považskou Bystricou, aj hrad a pokochali sa krásnym výhľadom a obdivovali prácu jeho “záchrancov” zo Združenia Hradu Bystrica. 

 

“Teší ma skutočnosť, že rallye sa, aj na počiatočné veľké obavy - najmä po prvej etape, zapáčilo našim posádkam a počas celého víkendu sa veľmi dobre zabavili. Už teraz vieme, že o tento typ veteránskeho športu bude záujem aj naďalej a bude sa počet jazdcov rozrastať. Bude nám potešením, pritiahnúť do Považskej Bystrice istým spôsobom ďalší druh motošportu, aj keď pre historické vozidlá, ktoré sú pre divákov - verejnosť atraktívne. Vieme, čo treba doladiť a zlepšiť, koniec koncov išlo o prvý ročník takejto rozsiahlej akcie, ktorá dopadla na jednotku a budeme sa tešiť o rok.” dodáva na záver Zdenko Metzker.

 

 

Milan Kováčik

Považskobystriké novinky 2. 7. 2019

oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page