top of page

Prihlášky sú on-line

Spustili sme on-line registračný formulár. Všetky informácie o rally, vrátane pravidiel, nájdete v sekcii Prihláška v dokumente Propozície.Rally je vypísané pre 50 posádok v skupine Oldtimer a 10 vozidiel v triede Youngtimer exclusive. Registrujte sa na Oldtimer Rally Classic prostredníctvom elektronickej prihlášky do 31. 7. 2022.


Na programe podujatia pracujeme. Finálny prehľad programu bude zverejnený v dostatočnom časovom predstihu pred konaním rally. V prípade otázok k podujatiu sa neváhajte obrátiť na náš sekretariát.

oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page