top of page

Oldtimer Rally Classic 2022 sa neuskutoční

Vážení prihlásení, milí priaznivci,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že z dôvodu nedostatočnej kapacity štartujúcich posádok sme nútený pilotný projekt Oldtimer Rally Classic 2022 neuskutočniť.


Národohospodárska situácia nie je v súčasnej dobe ľahká. Preto plne rešpektujeme posádky, ktoré podali prihlášku, ale následne ju stiahli z ekonomických dôvodov a rozumieme, že účasť na podujatí je limitujúca pre záujemcov svojou cenou. Áno, stotinová rally nie je podujatím nízkej cenovej kategórie, najmä z dôvodu špecifického technologického vybavenia a organizačného zabezpečenia. Aj napriek tomu sme cenu postavili na podpriemernej úrovni oproti stotinovým rally v Českej republike (neporovnávame iné krajiny). Ak by sme sa mali držať reálnej tržnej hodnoty podujatí, štartovné by atakovalo hranicu 500€ / dvojčlenná posádka BEZ ubytovania. Zvolili sme na výber 2 typy štartovného, aby sme vyšli v ústretí rôznym preferenciám.


Bolo odvedené kvantum práce, napr.: príprava množstva propagačných materiálov; spustenie webovej stránky, ktorá je porovnateľná s “konkurenciou” v Západnej Európe; spolupráca na vývoji technologického riešenia zberu údajov a implementácia vlastného systému, ktorý zaisťuje priebežnú informovanosť o výsledkoch disciplín; tvorba peknej trate a disciplín; dlhé jednania so samosprávami; príprava zaujímavého doprovodného programu a mohli by sme menovať ďalšie aktivity.

15 prihlásených posádok je skutočne málo na to, aby sme mohli realizovať podujatie v plánovanom rozsahu. Nielen z hľadiska ekonomického (alokácia fixných nákladov projektu), ale aj z hľadiska diváckej atraktívnosti. Pôvodne sme určili minimálny počet 40 posádok, no bezproblémov by sme podujatie realizovali aj s 30-mi posádkami. Žiaľ, na štartovnej listine k dnešnému dátumu máme 15 posádok, čo je pre nás neakceptovateľné, najmä z hľadiska atraktívnosti podujatia pre divákov v navštívených mestách – “zraz” s 15 historickými vozidlami nikoho nezaujme, keď v dnešnej dobe, kde takmer v každej obci sa koná stretnutie a výstava “veteránov”, očakávame niečo diametrálne odlišné.


V mene organizátora musím vyzdvihnúť a poďakovať sa za podporu a obrovskú pomocnú ruku: Mestu Púchov – primátorke Kataríne Henekovej a Ivane Mikušcovej za otvorený prístup ku všetkým našim požiadavkám k možnosti realizovať ORCS na pôde Púchova; generálnemu riaditeľovi Continental Matador Truck Tires Antonovi Vatalovi, s ktorým sme pripravili skutočne originálny a zaujímavý program. Samuelovi Vankovi z magazínu Veterán.SK a Vintage District za účinnú a hlavne nezištnú mediálnu podporu. Ďalej Mestu Nová Dubnica – primátorovi Petrovi Marušincovi, ďalším samosprávam a partnerom, mimo iné Alexandra Šport Hotelu a podniku Dubno za férové jednanie a cenovú politiku.


Osobne ďakujem a mimoriadne si vážim všetkých spolupracovníkov (od Košíc až po Brno), ktorí sa rozhodli nezištne pomôcť s realizáciou projektu.


Každý by mal analyzovať príčiny neúspechu. V našom prípade vidíme v prvom rade zrejme cenu, ktorá sa zdá byť na prvý dojem vysoká, no v porovnaní s inými domácimi podujatiami, ktoré sú so stotinovou rally neporovnateľné vo všetkých smeroch, sme pri detailnom rozklade ceny na rovnakej cene, resp. nižšej. Ilustratívny príklad nemenovaného podujatia, ktorého sme pravidelnými účastníkmi: piatok príchod, sobota “rally” s 2-3 veľmi jednoduchými disciplínami (v porovnaní s disciplínami ORCS), nedeľa ráno odchod. 2-členná posádka zaplatí 200€ bez ubytovania, s ubytovaním 370€ (bez upomienkových predmetov a ďalších služieb). Zúčastňuje sa tu bežne 80 posádok.


Ďalším bodom je nové podujatie – “nováčik”. Oldtimer Rally Classic vzniklo stavajúc na pôsobení riaditeľa ORCS Zdenka Metzkera vo Veterán Klubu Manín (predseda 2014–2019). Uskutočnenie perspektívneho plánu viedlo k rozhodnutiu– opustiť zabehnuté a vybudované pôsobisko a zriadiť nový team, odhodlaný dosiahnúť vyššie ciele. Odlúčenie sa, včítane následných konzekvencií, sa nestretlo s pochopením, ale s osočovaním a sústavným verejným kvalifikovaním sa za poškodených. Tento rozchod nám však umožnil plne realizovať naše plány, bez zdĺhavého schvaľovania a úmorneho obhajovania.


Projekt stotinovej rally na Slovensku a jej organizácie vznikol asi v roku 2017 a predpokladali sme, najmä po vzore značného záujmu v Nemecku, Rakúsku a kontinuálne zvyšujúcemu sa záujmu českých veteránistov o vtedy 3 podujatia, že stotinová rally si rýchlo vybuduje miesto na Slovensku. Prvá lastovička z našej dielne bol Strážov Classic 2019, ktorý sa už, žiaľ v takom rozsahu, od roku 2020 nerealizoval a vyústil k výrazným, vyššie uvedeným, zmenám v usporiadateľskom klube. Samotný projekt Oldtimer Rally Classic vznikol v roku 2018, pôvodne projektovaný na územie Moravy (konkrétne Zlínska a blízkej Hanej) s dlhším časovým horizontom realizácie. Nakoľko sa v roku 2020 na Morave objavila stotinová rally, ktorú začal pripravovať dlhoročný organizátor dvoch najúspešnejších stotinových rally v ČR, rozhodli sme realizovať ORCS na Slovensku. A od začiatku roka 2021 sme začali na projekte pilne pracovať.

Výhoda odvedenej práce je jej trvanlivý charakter – nepokazí sa a môže byť použitá nasledujúci rok. Projekt Oldtimer Rally Classic síce pre rok 2022 končí, no nie definitívne – práve naopak, začína nová príležitosť na rok 2023. Otázka znie, ako to bude vyzerať? To ešte nevieme. Máme plány zachovať čo najviac pôvodnej navrhovanej trasy, ale uvažujeme aj o zmene lokality centra závodu, s možnosťou ubytovania v **** a zároveň ** hoteli. Všetko bude závisieť od situácie v národnom hospodárstve a ochote posádok zúčastniť sa. Rozhodne však dôjde k zmene politiky štartovných poplatkov a propagácie. Nevylučujeme aj nadviazanie spolupráce s inými subjektami v oblasti historických vozidiel, čo by dopomohlo k širšej organizačnej základni a väčšiemu dosahu, čím by sa dosiahol synergický efekt.


Podujatie koncepcie “regularity event” je akcia vyššej úrovne, ako aj technickej, tak aj komfortu a služieb pre účastníkov, čo sa regulérne prejaví na štartovnom poplatku. Zvolený štandard znižovať nechceme – našim cieľom je postupom času vytvoriť ďalšie kvalitné podujatie na Slovensku, v dlhšom časovom horizonte aj so značnou zahraničnou účasťou.


Veríme, že naše rozhodnutie pochopíte, najmä v kontexte racionálneho ekonomicko-manažérskeho uvažovania. Zaplatené štartovné poplatky budú prihláseným posádkam vrátené v plnej výške do 7 dní od dňa zverejnenia tohoto rozhodnutia.


Vážené prihlásené posádky a priaznivci, ak viete o iných aspektoch, ktoré spôsobili nezáujem o podujatie zo strany nízkeho počtu registrovaných posádok, alebo máte návrhy na zlepšenie, veľmi oceníme, keď sa s nami o ne podelíte. Veríme, že nám zachováte priazeň aj v budúcnosti.


Želáme Vám všetko dobré a snáď o rok dovidenia!

Zdenko Metzker v. r.

riaditeľ Oldtimer Rally Classic

predseda Oldtimer Rally Classic Club

oldtimer rally classic 23.png

------

bottom of page